Ulike fluer til ulike fisker

fluefiske sjøfluerDet er utrolig mye som må tenkes gjennom når det kommer til fluefisking. Det er ikke bare å pakke sammen utstyret og dra avgårde på en helt vanlig fisketur, det krever rett og slett litt mer planlegging enn hva mange er vant til. Fluefiskere må på forhånd vite hvordan forholdene er der man skal fiske, hva slags fisk man kan fange der og deretter kunne velge ut de fiskefluene som passer best til disse to tingene.

En fiskeflue er jo en fiskekrok som har blitt «pyntet» opp for at den skal ligne et insekt, den skal med andre ord ligne på det fisken vanligvis ville ha spist. Når det i tillegg finnes såpass mange ulike fiskefluer man kan velge mellom gjør ikke saken noe enklere. De fleste etterligner døgnfluer, men både steinfluer, øyestikkere, vårfluer og mygg kan benyttes.

Hvordan fungerer en fiskeflue?

fluefiske fiskNoe av det som gjør fluefisking spesielt er at det er selve fiskelinen som blir kastet ut i vannet, og etter litt trening kan man som en god fluefisker bestemme nøyaktig hvor fiskefluen skal treffe vannet. De ulike fiskefluene fungerer selvfølgelig på ulike måter, men fiskefluer kan hovedsakelig dele sopp i to ulike kategorier, nemlig våtfluefiske og tørrfluefiske. Våtfluefisken brukes til fiske under vannoverflaten og tørrfluefiske bruker til fiske oppå vannoverflaten, noe som egentlig ligger i navnet allerede.

Etter dette kan disse to kategoriene igjen deles inn i flere ulike kategorier. Men uansett hvilken flue man skal benytte, fungerer selve fiskingen på samme måte. Etter at fluen har blitt festet på snøret kan man finne plassen man skal stå og deretter kan man kaste, men her kommer kasteteknikken inn i bildet. Snøret må kastes i en rett linje og for at man skal fluefiske kreves det at man lærer seg denne kasteteknikken.

Hvilke fluer skal man bruke?

Fluer - ulike utgaverSom nevnt ovenfor kan fluefisker deles inn i to ulike kategorier, men utover dette finnes det en rekke flere kategorier som kan gjør det enklere når man skal finne den perfekte fiskefluen.
Når en såkalt tørrfluefiskere fisker under overflaten i vannet kan man ta i bruk tyngre eller fluer som ikke er blitt impregnerte, dette kalles for nymfefiske. Det som kjennetegner en nymfe er at den synker sakte ned i vannet eller at den fortsatt er lett med har blitt tynget ned. En slik fluenymfe etterligner som regel vårfluer og døgnfluer og brukes ofte til fjellfiske.

Dersom man er ute etter fisking etter sjøørret i elv bør man ta i bruk mørke og små våtfluer, dette passer derimot best til ørretfiske på natten. Slike våtfluer blir for det meste brukt i elv samt både tidlig og sent i sesongen. Til ørret, som er noe av det mest populær å fiske etter her i Norge brukes fluer med små kroker og milde farger som grønt, grått, sort og brunt.

fluebinding montanaNymfefiske er utrolig spennende, for her etterligner fluen insektlarver eller ulike krepsedyr som lever under vann, her kan man ta i bruk ulike kombinasjoner av flytende eller synkende snører helt ut ifra dybden eller strømmen i vannet.